บริการหลังการขายพร้อมส่งช่างดูแลด้านเครื่องกลและระบบไฟฟ้า, เครื่องจักรใหม่และอะไหล่ทางบริษัทรับประกันคุณภาพสินค้าที่จัดจำหน่าย