อะไหล่ ที่ขูดตะเข็บ

อะไหล่ ที่ขูดตะเข็บ

  • มีดขูดตะเข็บนอก

  • มีดขูดตะเข็บใน

  • Carbide Blank

  • แผ่นรองมีดขูดตะเข็บ

  • Stirrup

  • Fixing Bolt

  • แขนจับมีดขูดตะเข็บ

  • ทุ่นขูดตะเข็บใน