อุตสาหกรรมบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

ขวดแก้ว, ขวดเพชร, ขวด PP

 • เครื่องยกขวดออกจากพาเลท (DEPALLETIZER)

 • เครื่องเรียงขวด

 • เครื่องล้างขวด

 •  เครื่องบรรจุเครื่องดื่ม ซอส อาหารใส่ขวด (FILLING MACHINE)

 • เครื่องปิดฝาขวด (CAPPING)

 • เครื่องฆ่าเชื้อหรือพาสเจอร์ไรส์

 • เครื่องปิดฉลาก (LABELLING)

 • เครื่อง X-Ray

 • เครื่องชิ้งค์ฝาขวดหรือชิ้งค์ฉลากบรรจุอาหารและเครื่องเดื่ม

 • เครื่องชิ้งค์ฟิล์ม 6-12 ขวด/แพ็ต (SHRINK WRAPPING)

 • เครื่องขึ้นรูปกล่อง+ยกภาชนะใส่กล่องกระดาษและปิดฝาอัตโนมัติ

 • เครื่องยกกล่องวางบนพาเลทโดยใช้แขนกลหรือหุ่นยนต์

 • เครื่องชิ้งค์ สายเหล็ก หรือสายเพชร (Automatic Strapping machine)

 • เครื่องชิ้งค์ฟิล์ม รอบ หรือ ครอบฟิล์มพาเลท (SHRINK STRECTCH WRAPPING OR SHRINK HOOD)

 • เครื่องลำเลียงพาเลทเข้าชั้นวางในโกดังอัตโนมัติ โดยไร้คนขับ

ถุงสำเร็จรูป เช่นมีซิฟบนถุง

 • เครื่องยกถุงขึ้น + เปิดปากถุง + บรรจุอาหาร + ซิลปิดบน + ยิงวันที่

 • เครื่องเช็คน้ำหนักถุง (CHECK WEIGHT)

 • เครื่องพันฟิล์ม 6-12 ถุง/แพ็ค แบบแนวนอนและแนวตั้ง (SHRINK WRAPPING)

 • เครื่องขึ้นรูปกล่อง+นับจำนวนรวมถุง ยกใส่กล่องลูกฟูกปิดฝาโดยแขนกลหรือหุ่นยนต์อัตโนมัติ

 • เครื่องยกวางกล่อง บนพาเลท (ROBOT PALLETIZER)

 • เครื่องพันฟิล์ม หรือ ครอบฟิล์มบนพาเลท (WRAPPING or Stretch Hood Pallet machine)

 • เครื่องลำเลียงพาเลทเข้าขั้นวางในโกดังอัตโนมัติ โดยไร้คนขับ

ถุงจากม้วนฟิล์ม

 • เครื่องขึ้นรูปฟอร์มถุงจากฟิล์มม้วน+บรรจุอาหาร+ซิลปิดฝาขอบบน+ยิงวันที่

 • เครื่องบรรจุถุงเล็กใส่ถุงใหญ่ เช่น 3-50 ถุงเล็กในหนึ่งถุงใหญ่

 • เครื่องเช็คน้ำหนักถุง (CHECK WEIGHT)

 • เครื่องพันฟิล์ม 6-12 ถุง/แพ็ค (SHRINK WRAPPING)

 • เครื่องร่วมใส่กล่องลูกฟูก

 • เครื่องยกวางกล่อง บนพาเลท (ROBOT PALLETIZER)

 • เครื่องพันฟิล์ม หรือ ครอบฟิล์มบนพาเลท (WRAPPING or Stretch Hood Pallet machine)

 • เครื่องลำเลียงพาเลทเข้าขั้นวางในโกดังอัตโนมัติ โดยไร้คนขับ

กระป๋อง (CAN)

 • เครื่องยกกระป๋องออกจากพาเลทอัตโนมัติ (DEPALLETIZER)

 • เครื่องล้างกระป๋อง

 • เครื่องบรรจุอาหารและเครื่องดื่มใส่กระป๋อง (FILLING MACHINE)

 • เครื่องอัดโซดาใส่กระป๋อง

 • เครื่องอัดโซดาสำหรับเครื่องดื่มกระป๋อง

 • เครื่องรัดฟิล์มซ้อน 2 ชั้น หรือรัด 6/12 ต่อแพ็ค

 • เครื่องซิลขอบกระป๋อง (SEAMER)

 • เครื่องอบฆ่าเชื้อ (STERIZATION)

 • เครื่องปิดฉลาก (LABELLINGS)

 • เครื่องรัดฟิล์ม 6-12 กระป๋อง/แพ็ค (SHRINK WRAPPING)

 • เครื่องยกใส่กล่องกระดาษ

 • เครื่องยกกล่องวางบนพาเลทอันโตมัติโดยใช้หุ่นยนต์ (ROBOT PALLETIZER)

 • เครื่องรัด สาย เหล็ก หรือสายเพชร (Automatic Strapping machine)

 • เครื่องลำเลียงพาเลทเข้าขั้นวางในโกดังอัตโนมัติ โดยไร้คนขับ