อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง

ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก

 • เครื่องเรียงขวดอัตโนมัติ

 • เครื่องบรรจุ

 • เครื่องบรรจุเซรั่ม, น้ำหอมอัตโนมัติ

 • เครื่องปิดฝา (CAPPING)

 • เครื่องปิดฉลาก

 • เครื่องบรรจุขวดใส่กล่องอัตโนมัติ

งานบรรจุหลอด

 •  เครื่องบรรจุยาและครีมใส่หลอด+ปิดก้นฟอร์มรูปหลอด

 • เครื่องบรรจุหลอดใส่กล่องอัตโนมัติ

งานตลับ

 •  เครื่องบรรจุครีมหรือแป้งใส่ตลับอัตโนมัติ

 • เครื่องปิดฝา

 • เครื่องปิดฉลาก

งานลิปสติก

 • เครื่องขึ้นรูปแท่งลิปสติกพร้อมใส่หลอดปิดฝา

 • เครื่องบรรจุลิปสติกใส่กล่องอัตโนมัติ

 • เครื่องชิ้งค์ฟิลม์กล่องอัตโนมัติ

 • เครื่องยกกล่องใส่พาเลทโดยใช้หุ่นยนต์

 • เครื่องชิ้งค์พาเลท

 • เครื่องขึ้นรูปกล่อง+นับจำนวนรวมอัตโนมัติยกใส่กล่องลูกฟูกปิดฝาโดยแขนกล หรือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ