อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

ยาและเวชภัณฑ์

 • เครื่องผสมยา

 • เครื่องตอกเม็ดยา

 • เครื่องทำเม็ดยาแคปซูล

 • เครื่องบรรจุแผ่นสติป (STRIP)

 • เครื่องบรรจุใส่แผงยา (BLISTER)

 • เครื่องตรวจจับเหล็กและ ชั่งน้ำหนักเม็ดยา (METAL DETECTOR AND CHECK WEIGHT)

 • เครื่องบรรจุแผงยาใส่กล่องอัตโนมัติ

 • เครื่องบิสเตอร์เข็มฉีดยาและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

 • เครื่องบรรจุเม็ดยา, ยาน้ำใส่ขวดแก้ว, ใส่ขวดพลาสติกอัตโนมัติ

 • เครื่องปิดฝาขวดอัตโนมัติ (CAPPING)

 • เครื่องปิดฉลากขวดอัตโนมัติ

 • เครื่องบรรจุขวดใส่กล่องอัตโนมัติ

งานหลอด

 • เครื่องบรรจุยาและครีมใส่หลอด+ปิดก้นฟอร์มรูปหลอด

 • เครื่องบรรจุหลอดใส่กล่องอัตโนมัติ

 • เครื่องยกกล่องใส่พาเลทโดยใช้หุ่นยนต์

 • เครื่องชิ้งค์พาเลท

 • เครื่องลำเลียงพาเลทไปที่ชั้นวางโดยไร้คนขับ