อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์

  •  เครื่องจักรแปรรูปท่อสำหรับโครงสร้างรถยนต์

  • ระบบ HANDLING SYSTEM

  • ROBOT AUTOMATION