อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

  • เครื่องสับย่อยไม้

  • เครื่องอบทุกประเภท

  • เครื่องอัดเม็ด

  • เครื่องจักรทำไม้อัด

  • เครื่องจักรทำไม้พื้น

  • เครื่องจักรทำไม้บอร์ด MDF HDF, PB

  • เครื่องจักรทำไม้เฟอร์นิเจอร์