อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง

งานวัสดุก่อสร้าง และ พรีคาสท์

  •  เครื่องจักรงานพรีคาสท์ ผนังพื้น คาน เสา ต่างๆ

  • เครื่องจักรผลิตอิฐมวลเบา

  • เครื่องจักรไฟเบอร์ ซีเมนต์

  • เครื่องจักรผลิตอิฐบล็อก แผ่นพื้น

  • เครื่องจักรผลิต ท่อ คอนกรีด รางน้ำ คันดิน