คลังสินค้าอัจฉริยะ ไร้คนขับ

คลังสินค้าอัจฉริยะ ไร้คนขับ

  •  ออกแบบคลังสินค้าอัจฉริยะ

  • ชั้นวางสินค้า

  • ระบบ AGV ระบบ RGV

  • โฟลค์ลิฟท์ไร้คนขับ

  • STACKER CRANE

  • ระบบ Automation , WMS , PLC , HMI , SCADA , MES , ERP