อุตสาหกรรมพลังงานและชีวมวล

อุตสาหกรรมพลังงานและชีวมวล

  • เครื่องย่อยไม้

  • เครื่องอบไล่ความชื้นอัตโนมัติ

  • เครื่องอัดเม็ด

  • เครื่องบรรจุเม็ดใส่ถุงอัตโนมัติ

  • หุ่นยนต์ยกถุงแป้งใส่บนพาเลท